موتوریج

موتور خود را انتخاب کنید، آن را ارتقا دهید و با سلاح در جاده ها برانید و دشمنان را از سر راه بردارید!

هر چه مسافت بیشتری طی کنید و دشمنان بیشتری را از بین ببرید امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد.

در طول جاده ها مراقب لیزرها و موانع هم باشید!

با دوستان خود به رقابت بپردازید و رکورد بزنید.

 MotoRage  یک بازی آرکید است که به سرعت عمل بالای شما جهت هدایت و کنترل موتور نیاز دارد.

 اگر فکر می کنید می توانید از پس موانع و دشمنان بر بیایید رکورد بزنید، این گوی و این میدان.